ihtis.lvAizvērt >

1. Mozus grāmatas skaidrojums III