ihtis.lvAizvērt >

kalpojiet Dievam patiesībā un mīlestībā