ihtis.lvAizvērt >

Jēzus saka: Es esmu augšāmcelšanās...