ihtis.lvAizvērt >

Laidiet bērniņus un neliedziet tie pie Manis nākt...