ihtis.lvAizvērt >

Jo Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis