ihtis.lvAizvērt >

Māci man ticēt, Kungs, māci man lūgt!