ihtis.lvAizvērt >

Sv.apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem, efeziešiem, filipiešiem, kolosiešiem