ihtis.lvAizvērt >

Sv.apustuļa Pāvila pirmā un otrā vēstule korintiešiem