ihtis.lvAizvērt >

Ņem krusta zīmi pie pieres un krūtīm