ihtis.lvAizvērt >

Kāpēc lūgšanas beigās saka Āmen?