ihtis.lvAizvērt >

Dievs apsole: Es tevi neatstāšu...