ihtis.lvAizvērt >

Apdāvināts kalpošanai. Gara dāvanas praktiskai lietošanai draudzes dzīvē