ihtis.lvAizvērt >

Abba-Tēvs dziedina Savus bērnus