ihtis.lvAizvērt >

Dariet par mācekļiem kristīdami