ihtis.lvAizvērt >

Man mana daļa tikusi jaukā vietā- kartiņa