Nedēļas lozungs

Jēzus no Nācaretes. 1.daļa

Jozefs Racingers. Benedikts XVI
Pirkt 15.20 EUR

Izdevniecība Vox Ecclesiae latviešu lasītājam piedāvā 20. gadsimta izcilā teologa Jozefa Racingera, pāvesta Benedikta XVI, grāmatu „Jēzus no Nācaretes”. Šī ir pirmā no trim pāvesta Benedikta grāmatām par Jēzu, tā aptver Jēzus dzīves posmu no kristības Jordānā līdz apskaidrošanai.

Skaidrā un izteiksmīgā, ikvienam domājošam lasītājam pieejamā veidā Racingers parāda, kā vēsturiski kritiskā pētniecība savienojama ar autentiski katolisku, Baznīcas tēvu tradīcijā balstītu Svēto Rakstu teoloģiju, kas aiz mūsdienu ekseģēzes dažādajām un savstarpēji pretrunīgajām Jēzus tēla rekonstrukcijām palīdz saklausīt paša Jēzus un viņa apustuļu sludināto vienreizīgo, mūžīgo un vienmēr jauno Evaņģēliju. Grāmatas priekšvārdā Racingers uzsver: „Šī grāmata sarakstīta, nevis lai kritizētu mūsdienu ekseģēzi, bet gan lielā pateicībā par visu, ko tā mums dāvājusi un joprojām dāvā. Tā mums sniegusi bagātīgu materiālu un daudz zināšanu, ar kuru palīdzību Jēzus tēls mums tuvojas tik dzīvā un dziļā veidā, kādu vēl pirms dažiem gadu desmitiem nevarējām pat iedomāties. Es tikai centos papildus vēsturiski kritiskajai interpretācijai izmantot jaunas metodoloģiskās atziņas, kas dara iespējamu patiešām teoloģisku Bībeles skaidrojumu un, protams, balstās ticībā, bet nekādā ziņā nevēlas un nedrīkst atteikties no nopietnas attieksmes pret vēsturi.”

Pats autors par savu grāmatu raksta, ka tā ir „ilga iekšējā ceļa auglis” un viņa „personīgo „Kunga vaiga” meklējumu izpausme”. Daloties savā pārdomu pieredzē, pāvests Benedikts iedrošina lasītāju pievērsties Jaunās Derības vēsturiskajam pamatam un iepazīt evaņģēlijos atainoto Jēzu viņa kopībā ar Tēvu – viņa noslēpumainajā vienotībā ar Dievu, kurā viņš mums ir klātesošs arī šodien.

No vācu valodas tulkojis dr. theol. Pauls Kļaviņš, redaktors Arturs Hansons. Grāmata izdota ar Renovabis fonda atbalstu.

  • cieti vāki
  • 13.5 x 20 cm
  • 310 lpp.
  • 460 g
  • Latvija
  • Vox Ecclesiae
  • 2021
  • 9789934820250
Mājas lapa izstrādāta Graftik