Nedēļas lozungs

Ceļa zīmes

Dāgs Hammaršelds
Pirkt 10.20 EUR
Juris Rubenis (http://www.svetdienasrits.lv):
Viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem politiķiem ir ANO ģenerālsekretārs Dāgs Hammaršelds (1905–1961). Varētu likties, ka viņš bija tipisks karjeras politiķis, kas savas ērtās dzīves dēļ visu mūžu varēja palikt no realitātes attālināts pašapmierināts snobs. Taču, kad divus gadus pēc Hammaršelda nāves tika publicēta viņa dienasgrāmata “Ceļa zīmes”, pārsteigtajai pasaulei atklājās pilnīgi cits Hammaršelds.

Te satiekam viņa dzīves spēka un politisko lēmumu dziļāko avotu.

“Tavā priekšā, Tēvs,

taisnīgumā un pazemībā.

Ar tevi, Brāli,

uzticībā un drosmē.

Tevī, Gars,

klusumā.

Tavs – jo Tava griba ir mans liktenis.

Nodevies – jo mans liktenis ir tikt lietotam un izmantotam pēc Tava prāta.”

Dienasgrāmatā satiekam mistiķi, kas nemitīgi pievērsts esības dziļumiem un dzīvo no tiem: “Jo pastāvīgāk tu klausīsies iekšup, jo labāk dzirdēsi, kas skan tev apkārt. Un tikai tas, kurš dzird, var runāt.” Klusums, vienatne, vērība, kontemplatīva ieklausīšanās ir viņa esības un darbības avots:

“Saprast – caur klusumu,

Rīkoties – no klusuma,

Iemantot – klusumā.”

Kļūst saprotams, kādēļ Hammaršelds ANO ēkā Ņujorkā ierīkoja meditācijas telpu kā “klusuma centru”. Celtnē, kur tiek pieņemti lēmumi, kas visbūtiskāk ietekmē pasaules un cilvēces likteņus, jābūt klusuma un vērības vietai. Ir labi, ja lēmumus pieņem vērīgi, pamodināti, sevi atraduši cilvēki. Miers pasaulē var nākt tikai no miera cilvēkā.

Taču viņa galvenās rūpes bija kļūt par Dieva instrumentu:

“Svētīts lai top Tavs vārds,

ne mans.

Lai nāk Tava valstība,

ne mana.

Tavs prāts lai notiek,

ne mans.

Dod mums mieru ar Tevi,

mieru ar cilvēkiem,

mieru ar sevi,

un atpestī mūs no bailēm.”

Vienīgā grāmata, kuru pēc Hammaršelda nāves atrada politiķa bagāžā, bija viduslaiku mistiķa Ķempenes Toma (1380–1471) “Sekošana Kristum”. Izrādās, tā ir iespējama jebkurā vietā, jebkurā laikmetā un gandrīz jebkurā profesijā.


  • cietie vāki
  • 15 x 21.5 cm
  • 152 lpp.
  • 310
  • Latvija
  • Zvaigzne ABC
  • 2014
  • 9789934043628
Mājas lapa izstrādāta Graftik