Nedēļas lozungs

Garīgā atmoda

Sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis
Pirkt 6.70 EUR
Izdevniecība EIKON turpina viena no dižāko jaunāko laiku grieķu muka Stareca Paīsija darbu latviešu valodā publicēšanu. 

Viedais Paīsijs palīdzēja nodibināt Svētā apustuļa un Evaņģēlista Jāņa Teologa sieviešu klosteri, kura māsas turpināja garīgi aprūpēt līdz savai nāves dienai. Gādājot par to, lai Stareca Paīsija mantojums tiktu nodots nākamajām paaudzēm, klostera māsas viņa teikto un rakstīto sistematizēja un apkopoja 6 sējumos. 

Šis “Vārdu” II sējums, kura nosaukums ir “Garīgā atmoda”, satur Stareca teikto par tematiem, kas attiecas uz mūsdienu realitāti. Šie vārdi aicina būt nemitīgi modriem un sagatavoties tām  sarežģītajām situācijām, kurās mums, iespējams, nāksies nokļūt. Jo mums jau ir nācies redzēt to, par ko Viedais bieži tika runājis. “Mēs dosimies cauri cits citam sekojošiem negaisiem. Tagad vairākus gadus tā arī iesim: visapkārt ir nepārtraukts rūgšanas process.”

Sējums ir sadalīts piecās daļās. Pirmajā daļā ir runa par vispārējo valdošo vienaldzību un bezatbildību, kas ir tik izplatīta mūsu laikmetā, un par to, ka esošajā situācijā apzinīga kristieša pienākums – caur sevis paša labošanos, lēnprātīgu rīcību, ticības apliecinājumu un lūgšanām – ir palīdzēt
citiem. “Es neaicinu ņemt rokās plakātus,” saka Viedais, “bet pacelt rokas uz Dievu.”

Otrajā grāmatas daļā tēvs Paīsijs, lasītāju neierobežojot ar aicinājumu paveikt tikai vienu varoņdarbu, iekvēlina dedzību uz garīgo darbu, pēc kā katram paliek viņa spēkiem un uzcītībai atbilstoša cīņa, kas ir vērsta uz to, lai dzīvotu paradīzē jau uz zemes, tas ir, dzīvot Kristū.

Trešajā daļā tiek stāstīts par īslaicīgo antikrista diktatūru, kas kristiešiem dos labvēlīgu iespēju vēl vienu reizi, pēc Svētās Kristīšanas, apzināti apliecināt ticību Kristum, veikt varoņdarbu un jau iepriekš gavilēt par Kristus uzvaru pār sātanu. Kā teica Starecs, šādu iespēju apskaustu pat svētie: “Daudzi svētie lūgtu dot tiem iespēju dzīvot mūsu laikos, lai varētu paveikt varoņdarbu. Bet šāda iespēja ir dota mums… Mēs neesam tā cienīgi, bet vismaz to atzīstam.” 

Lai mēs varētu cienīgi pārdzīvotu šādus grūtos laikus, sevī ir īpaši jāattīsta drosme un uzupurēšanās gars. Par to, no kura avota būtu jāsmeļas spēki jebkādu grūtību pārvarēšanai, tiek stāstīts  ]šī sējuma ceturtajā daļā, kas ir veltīta Dievišķajai Providencei, ticībai, paļāvībai uz Dievu un Viņa sniegtajai palīdzībai. 

Un, visbeidzot, grāmatas piektajā daļā ir uzsvērta sirds lūgšanas nepieciešamība un spēks, “kas ir  spēcīgs ierocis”, lai uzveiktu aizvien vairāk un vairāk izpletušos ļaunumu. Starecs aicina mūkus būt pilnīgā kaujas gatavībā, gluži kā kareivjus kara laikā. Viņš mudina inokus ar lūgšanām nepārtraukti līdzēt Pasaulei un censties pasargāt no izmaiņām īsteno mūku dzīves garu, saglabāt ieraugu nākamajām paaudzēm. Nobeiguma daļā ir definēta dzīves dziļākā jēga un uzsvērta grēknožēlas nepieciešamība.

  • cieti vāki
  • 12 x 17 cm
  • 480 lpp.
  • 430 g
  • Eikon
  • 2023
  • 9789934879913
Mājas lapa izstrādāta Graftik